Tjenester

Vår virksomhet er først og fremst knyttet til ledelse og deltakelse i store, offentlige byggeprosjekt.

Vi kan tilby bistand til utredninger, funksjons- og driftsplanlegging, delfunksjons- og romfunksjons­programmering. I de siste år har vi særlig arbeidet med planlegging og anskaffelse av brukerutstyr i komplekse byggeprosjekt som sykehus, forsknings- og undervisningsbygg o.l.