Hva leverer vi?

Nosykos kjernekompetanse er planlegging, prosjektledelse og anskaffelser i store byggeprosjekter som sykehus, universitet/høgskoler, forskningsbygg og kulturbygg. Vårt hovedfokus er utstyr.

Utstyrsrådgivning

Nosyko deltar i planleggingsfasen i store byggeprosjekter. I tidligfasen gjennomfører vi behovskartlegging og utarbeidelse av hovedprogram utstyr. I for- og detaljprosjektfasene programmeres rom, funksjon og utstyr i dRofus. Nosyko kartlegger grensesnitt for utstyr mot bygg, teknikk og IKT i samarbeid med oppdragsgivere, brukere og prosjekteringsteam.

 • Medisinsk-teknologisk utstyr
 • Grunnutrustning
 • Laboratorieutstyr
 • Løst og fast inventar
 • Bygg- og installasjonspåvirkende utstyr

Utstyrsanskaffelser

Nosyko utarbeider anskaffelsesstrategier, fremdriftsplaner og dokumenter for gjennomføring av anbudskonkurranser for alle typer funksjonsutstyr.

Vi har bred markedskompetanse og erfaring med alle typer funksjonsutstyr. Alle Nosykos ansatte er sertifisert til å gjennomføre offentlige anskaffelser.

 • Behovskartlegging i samarbeid med brukere og oppdragsgiver
 • Konkurransegrunnlag, herunder kravspesifikasjoner, evaluering og innstilling/protokoll

Prosjektledelse

I gjennomføringsfasen deltar Nosyko som prosjektledere fra planlegging av anskaffelser til ibruktagelse.

 • Tekniske avklaringer og koordinering mot arkitekter, tekniske fag og IKT
 • Leveranseplanlegging
 • Økonomioppfølging
 • Sluttfaseplanlegging
 • Mottak, test, kontraktsoppfølging og overlevering