St. Olavs Hospital i Trondheim

<br />
<b>Warning</b>:  count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in <b>/var/www/nosyko/nosyko.no/wp-content/themes/nosyko-theme/single-project.php</b> on line <b>31</b><br />

St. Olavs Hospital i Trondheim

  • Oppdrags­giver Helsebygg Midt-Norge
  • Byggherre Helsebygg Midt-Norge
  • Byggefase 1 Kvinne-barnsenteret, Gastro­senteret og Laboratorie­senteret. Bygg­arbeidet startet i 2002 og ble avsluttet i 2006.
  • Byggefase 2 Gastro­senteret, Akutten og Hjerte-lunge-senteret, Bevegelses­senteret, Psykiatri­senteret, Forsynings­senteret og Kunnskaps­senteret. Bygge­arbeidet startet i 2005 og ble avsluttet i 2013.
  • Brutto­areal Fase 1 og 2: 195 000 m2
  • Utbyggings­kostnad inkl. utstyr Fase 1 og 2: 5,8 milliarder kroner
  • Kostnad for brukerutstyr 900 mill kr. eks. mva.

Helsebygg Midt-Norge har bygget et integrert sykehus for undervisning, forskning og diagnostikk på Øya i Trondheim. Bygningene inngår i sykehusets åpne, bymessige struktur.

Sykehuset ble planlagt som en samling av flere bygg/senter. Prosjektet ble gjennomført i 2 hovedfaser. I fase 1 ble Laboratoriesenteret, Kvinne-Barnesenteret og Nevrosenteret planlagt, programmert og bygget I fase 2 ble bl. a. Bevegelsessenteret, Abdominalsenteret og Hjerte-lungesenteret planlagt, programmert og bygget. Nosyko AS medvirket med flere medarbeidere i programmering av selve bygget, programmering av avdelinger og rom og i utstyrsplanlegging, anskaffelse og mottak av utstyr. Det ble arbeidet med de fleste typer brukerutstyr som laboratorieutstyr, undersøkelse- og behandlingsutstyr, billeddannende utstyr, medisinsk grunnutrustning, medisinske møbler, vaske- og desinfeksjonsutstyr, møbler og inventar.