Nytt østfold­sykehus

Nytt østfold­sykehus

 • Oppdrags­giver Helse sør-Øst RHF
 • Bygge­start 2011
 • Byggherre Helse Sør-Øst RHF
 • Prosjekt­periode 2008–2016
 • Ferdigstilt November 2015
 • Brutto­areal 85 500 m2
 • Utbyggings­kostnad inkl. utstyr 5,6 mrd kr inkl. mva.
 • Kostnad brukerutstyr 680 mill. kr. eks. mva

Sykehuset Østfold på Kalnes ved Sarpsborg er et akuttsykehus med samlokalisering av somatikk og psykiatri. Nosyko AS har utarbeidet hovedprogram utstyr og har deltatt med flere medarbeidere i programmering, utstyrsplanlegging, anskaffelse og mottak av utstyr. Medarbeiderne har vært prosjektledere i arbeid med laboratorieutstyr, undersøkelse- og behandlingsutstyr, billeddannende utstyr, medisinsk grunnutrustning, medisinske møbler, vaske- og desinfeksjonsutstyr, møbler og inventar.

Det nye østfoldsykehuset er Norges mest moderne sykehus. Det har:

 • fullverdig hybrid operasjonsstue som kombinerer rtg-undersøkelser og avansert kirurgi
 • totalautomatisert analysehall med automatisk for- og etterbehandling av prøvemateriale
 • Nordeuropas mest avanserte system for pasientovervåking