Nordlandssykehuset i Bodø

<br />
<b>Warning</b>:  count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in <b>/var/www/nosyko/nosyko.no/wp-content/themes/nosyko-theme/single-project.php</b> on line <b>31</b><br />

Illustrasjon: Ratio

Nordlandssykehuset i Bodø

  • Oppdrags­giver Nordlandssykehuset HF, Senter for utbygging
  • Bygge­start 2005
  • Byggherre Nordlands­sykehuset HF, Senter for utbygging
  • Prosjekt­periode 2003 - pågår
  • Ferdig­stillelse 2018/19
  • Bruttoareal inkl. ombygginger: 72 000 m2
  • Budsjett Bruker­utstyrsprosjektet for fase 2 i Bodø og hele Vesterålen: ca. 520 mill. kr.

Nordlandssykehuset HF i Bodø er en del av Helse Nord. Det eksisterende sykehuset gjennomfører/har gjennomført en omfattende rehabilitering med tilbygg, nybygg, påbygg og ombygging. Utstyrsprosjektet for utbyggingen omfatter alle typer medisinsk utstyr, grunnutrustning, utstyr for logistikk og løst inventar. Totalt utvides sykehuset i Bodøs areal med 20 000 m2.. Første byggetrinn som omfattet seksjon for strålebehandling av kreftpasienter og sykehusets laboratorier ble ferdigstilt i 2007. Byggetrinn 2 bygges i flere hoved- og mellomfaser hvor det legges til rette for midlertidig bruk av arealer, noe som gjør prosjektet meget komplisert. Hoveddelen av Byggefase 2 –ny behandlingsfløy – var ferdig høsten 2014, resten ferdigstilles i løpet av 2016. Da starter også 3. og siste byggefase som omfatter sengefløy, radiologi og akuttmottak, Denne avsluttes i 2018/2019.

Nosyko AS har deltatt i hele prosjektperioden med utarbeiding av hovedprogram utstyr, utstyrsplanlegging, romfunksjonsplanlegging og anskaffelse. I dag deltar Nosyko AS i prosjektet med flere medarbeidere.