Livsvitenskaps­bygget i Oslo

<br />
<b>Warning</b>:  count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in <b>/var/www/nosyko/nosyko.no/wp-content/themes/nosyko-theme/single-project.php</b> on line <b>31</b><br />

Livsvitenskaps­bygget i Oslo

  • Oppdrags­giver Statsbygg
  • Byggherre Statsbygg
  • Kontrakt Nosyko AS er under­leverandør til Ratio arkitekter AS
  • Prosjekt­­periode 2014 - pågår
  • Ferdig­­stillelse 2023
  • Brutto­areal 70 000 m2

Arbeidet i Livsvitenskapsbygget skal gi ny innsikt som bidrar til å løse globale samfunnsutfordringer innen helse og miljø. Livsvitenskap skal være grunnlaget for nye produkter, tjenester og arbeidsplasser. Bygget skal ha forsknings- og undervisningslokaler for kjemi, farmasi og livsvitenskap. Det vil bli liggende i Gaustadbekkdalen med kort avstand til eksisterende forskningsmiljøer. Bygget skal fremme avansert forskningssamarbeid på tvers av ulike fagmiljøer og vil ha en stor nasjonal betydning.

Utstyrsprosjektet omfatter mange typer forsknings- og laboratorieutstyr, grunnutrustning, utstyr for logistikk, møbler og løst inventar. Det nye bygget vil bli utrustet med moderne vitenskapelig utstyr. Dette vil være en viktig faktor for å tiltrekke seg internasjonale forskere. Bygget gjøres fleksibelt, slik at det kan tilpasses forskningsutviklingen og skiftende tverrfaglige krav.

Nosyko har gjennomført skisseprosjekt brukerutstyr og har nå ansvar for forprosjekt brukerutstyr.