Prosjekter

Nytt sykehus i Drammen

Nosyko AS er – i samarbeid med MetierOEC AS, Vali AS – blitt tildelt kontakt for utstyrsplanlegging for det nye sykehuset i Drammen. Kontrakten omfatter forprosjekt, detaljprosjekt, anskaffelse og leveranse/mottak. Det nye sykehuset skal ha integrerte lokaler for somatikk, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Det skal også etableres stråleterapi ved sykehuset.

Det var offisiell byggestart i oktober 2019. Sykehuset skal bygges i perioden fram til 2024, med testing og fortløpende innflytting i 2024-2025

Se flere prosjekter