Om oss

Norske Sykehuskonsulenter AS, nå Nosyko AS, ble etablert i august 1970. Målsettingen var å drive rådgivningsvirksomhet innen planlegging og drift av sykehus. Nosyko tilførte norsk sykehusplanlegging en gjennomtenkt og systematisk oppbygget dokumen­tasjon for alle avdelinger/funksjoner.

Nosyko innførte en arbeidsmetode som involverte de ansatte slik at planene for nybygg eller ombygging ble bedre forankret i brukermiljøene. Denne systematikken ble benyttet i 70-, 80- og 90-årene i prosjekter som Sentralsykehuset for Østfold i Fredrikstad, Ullevål sykehus, Sarpsborg sykehus, Aker Sykehus, Vestfold Sentralsykehus og Nytt rikshospital.

Planlegging for sykehus, kulturbygg og undervisnings- og forskningsbygg

Etter årtusenskiftet har Nosyko deltatt i sykehusprosjekter som St. Olav hospital, Nytt Østfoldsykehus, Universitetssykehuset Nord-Norge (Tromsø), Akershus universitetssykehus (Ahus), Nordlandssykehuset i Bodø, nytt universitetssykehus i Århus, nytt Universitetssykehus i Odense, nytt sykehus i Drammen, ny storbylegevakt i Oslo, sykehusprosjektene Nye Aker og Nye Gaustad/Rikshospitalet, nytt universitetssykehus i Narvik, nytt Hammerfest sykehus, nytt Rikshospital på Island og Universitetssykehuset i Stavanger.

Nosyko har også arbeidet med kulturbygg som Den Norske Opera og Ballett i Bjørvika, Kilden i Kristiansand og undervisnings- og forskningsbygg som Domus Medica, nybygg for Folkehelsa, Livsvitenskapsbygget i Oslo, Veterinærbygningen på Ås, Folkehelseinstituttet i Oslo og Ole-Johan Dahls hus (IFI 2, Universitet i Oslo).

Egen database ble ledende verktøy for bransjen

Rom, romfunksjons- og utstyrsdatabasen Rofus ble utviklet av medarbeidere i Nosyko på grunnlag av erfaringer fra prosjektarbeid. Databasen ble utviklet til programmet dRofus som i dag er et ledende planleggings- og datahåndteringsverktøy for byggebransjen. Utviklingen av dRofus ble gjennomført i eget firma som i dag eies av det tyske Nemetschek.

Nosyko har ca. 30 ansatte i dag. Firmaet eies av tidligere og nåværende ansatte. I dag er hovedvirksomheten planlegging, programmering, anskaffelse og mottak av utstyr.

Utvalgte tidligere prosjekter

Campus Ås

Campus Ås

Operaen

Den norske
Opera og Ballett

Rikshospitalet

Rikshospitalet

kalnes

Sykehuset Østfold