Nosyko

Nosyko AS ble etablert i 1970 som et konsulentselskap for helsetjenesten. Vi representerer et miljø som kan se tilbake på over 50 års sammenhengende erfaring med arbeid for norske og utenlandske oppdragsgivere. Våre medarbeidere har arbeidet med oppdrag for ulike departement/statlige institusjoner, regionale helseforetak, helseforetak, kommuner og institusjoner.

Tjenester

Vår virksomhet er først og fremst knyttet til ledelse og deltakelse i store, offentlige byggeprosjekt.

Vi kan tilby bistand til utredninger, funksjons- og driftsplanlegging, delfunksjons- og romfunksjons­programmering. I de siste år har vi særlig arbeidet med planlegging og anskaffelse av brukerutstyr i komplekse byggeprosjekt som sykehus, forsknings- og undervisningsbygg o.l.

Prosjekter

Nytt sykehus i Drammen

Nosyko AS er – i samarbeid med MetierOEC AS, Vali AS – blitt tildelt kontakt for utstyrsplanlegging for det nye sykehuset i Drammen. Kontrakten omfatter forprosjekt, detaljprosjekt, anskaffelse og leveranse/mottak. Det nye sykehuset skal ha integrerte lokaler for somatikk, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Det skal også etableres stråleterapi ved sykehuset.

Det var offisiell byggestart i oktober 2019. Sykehuset skal bygges i perioden fram til 2024, med testing og fortløpende innflytting i 2024-2025

Se flere prosjekter

Nyheter

Se flere nyheter

Ansatte

Kjetil Haugen

Daglig leder. Prosjektleder/rådgiver

kjetil@nosyko.no
90 83 93 95

Tor-Erik Halvorsen

Styreleder/rådgiver

teh@nosyko.no
90 74 76 46

Arild Johansen

Leif Løkkeberg

Prosjektleder/rådgiver

leif@nosyko.no
91 71 65 14

Dan Røssing

Prosjektleder/rådgiver

dan@nosyko.no
93 63 03 77

Wenche Alvilde Amundsen

Prosjektleder/rådgiver

wenche@nosyko.no
46 90 69 86

Svein A. Huseby

Prosjektleder/rådgiver

svein@nosyko.no
95 85 88 47

Rolf Willy Figenschou

Leif-Petter Moe

Prosjektleder/rådgiver

leif.moe@nosyko.no
90 99 25 94

Neriman Kaya Haugom

Prosjektleder/BIM-rådgiver

nkh@nosyko.no
45 90 84 65

Willi René Mehrmann

Zaheer Rana

Tom Ask

Prosjektleder/rådgiver

tom.ask@nosyko.no
90 21 03 59

Øystein Bårdevik

Ola Johnsborg

Bjørn Peter Hilberg

Prosjektleder/rådgiver

bph@nosyko.no
90 63 98 57

Charlotte Kile Larsen

Ståle Storheil

Anna Marie Munthe-Augestad

Bjørn Tore Mølsæter

Torstein Yddal

Elias Hardeland

Stine Louise Johannessen

Margun Thue

Charanjit Singh Jhutti

Anders Larsson

Camilla Skjæret

Prosjektleder/rådgiver

camilla@nosyko.no
95 05 57 93

Roald Johansen

Om oss

Etablering og målsetting

Norske Sykehuskonsulenter AS, forkortet til Nosyko AS, ble etablert i august 1970. Målsettingen var å drive konsulentvirksomhet innen planlegging og drift av sykehus.

Organiseringen av norske sykehus var i 60-årene annerledes enn i dag. Sykehus ble van­lig­vis ledet av en administrerende overlege, forstanderinne og forvalter. Rundt disse var det en liten stab. Planlegging av sykehus var stort sett basert på samtaler mellom administrerende overlege og avdelingsoverlegene og arkitekt.

Nosyko tilførte norsk sykehusplanlegging en gjennomtenkt og systematisk oppbygget doku­men­tasjon for alle avdelinger/funksjoner. Denne omfattet blant annet:

  • Vurderinger av behov som grunnlag for romprogram
  • Liste over alle rom som inngikk i hver avdeling
  • Beskrivelse av fellesfunksjoner og logistikk
  • Romfunksjonsprogram
  • Utstyrsprogram

Nosyko tilførte en arbeidsmetode som involverte de ansatte i planleggingsarbeidet, både avdelingsledelsen og andre personalkategorier; brukergrupper. Dette med­førte at planene for nybygg eller ombygging var forankret i brukermiljøene.

Nosyko i 70- og 80-årene

I 1970 årene deltok Nosyko i flere store prosjekt: generalplan for Sentralsykehuset i Østfold, plan for Midtblokka på Ullevål sykehus, vurdering av de polikliniske tjenestene i Oslo, generalplan for Sarpsborg sykehus, generalplan for Aker Sykehus og tidligplanlegging av Universitetssykehuset i Tromsø.

Store prosjekt i 1980 årene var: generalplan for Vestfold sentralsykehus i Tønsberg, gjennomgang av driften ved Nordland Psykiatriske Sykehus, vurdering av laboratoriene, poliklinikken og matforsyningen ved Radiumhospitalet, utnytelse av operasjonsstuene ved Ullevål sykehus.

Nosyko i 90-årene

På 90-tallet var vi engasjert i et viktig prosjekt: Nytt rikshospital. Fra 1992 til 2000 deltok Nosyko sammenhengende i planlegging og brukerutstyrsanskaffelser for Nytt rikshospital. Etter at det nye sykehuset har vært i drift, har Nosyko fortsatt sitt samarbeid med sykehuset knyttet til Medisinsk teknisk avdeling.

I 90-årene var Nosyko også engasjert i mange prosjekt innen kommunal og fylkeskommunal helse- og sosialtjeneste, bl.a. barnevern og ansvarsreformen. Konferanser med tema fra helse- og sosialsektoren ble også et nytt satsningsområde med 10-12 årlig konferanser.

Rom, romfunksjons- og utstyrsdatabasen Rofus ble utviklet gjennom prosjektarbeid. Ved slutten av 90 tallet ble Nosyko trukket inn i planlegging av 5. byggetrinn av Vestfold­sykehuset i Tønsberg. Gjennom prosjektet ble det utviklet en database for romfunksjons­programmering og utstyrs­­planlegging samt modul for anskaffelse og mottak av utstyr. Dette ledet an til utviklingen av Rofus og senere dRofus.

Nosyko i det nye årtusen

Etter årtusenskiftet har Nosyko deltatt i store sykehusprosjekt i Norge som St. Olav hospital, Nytt Østfoldsykehus, Universitetssykehuset Nord-Norge ny A-fløy, Akershus universitetssykehus HF (Ahus) og Nordlandssykehuset i Bodø.

Nosyko har også arbeidet/arbeider med kulturbygg som Den Norske Opera og Ballett i Bjørvika, Kilden i Kristiansand og undervisnings- og forskningsbygg som Domus Medica, nybygg for Folkehelsa, Livsvitenskapsbygget i Oslo, Campus Ås i Follo, Folkehelseinstituttet i Oslo og Ole-Johan Dahls hus (IFI 2.)

I tillegg til planlegging av utstyr, har mye av rådgivningsvirksomheten etter hvert også bestått i bistand om anskaffelser av utstyr, både til bygg­­prosjekter og i driftsorganisasjoner.