Universitets­sykehuset Nord-Norge ny A-fløy

Illustrasjon: Rambøll arkitekter Trondheim- pka ARKITEKTER og KHR

Universitets­sykehuset Nord-Norge ny A-fløy

  • Oppdrags­giver Universitets­sykehuset Nord-Norge

Ny A-fløy omfatter tilbygg, ombygging og påbygg til eksisterende A-fløy. Prosjektet er 3-delt og består av nybygg, tung ombygging, lett ombygging.

Det nye bygget vil bl. a. inneholde: akuttmottak, poliklinikker, prøvetaking og intervensjon, dagkirurgi, dagområde og operasjon, sengeområde rehabilitering og poliklinisk geriatri, intensiv, tung overvåkning, MIA og dialyse samt laboratoriemedisin.