Ole-Johan Dahls hus (IFI 2)

Ole-Johan Dahls hus (IFI 2)

  • Oppdrags­giver Universitetet i Oslo / Kunnskaps­­departementet
  • Byggherre Statsbygg
  • Prosjekt­periode 2006–2011
  • Bruttoareal nybygg 28.250 m2
  • Anskaffelse av brukerutstyr 200 mill. kr.

Ny campus for IT ved UiO ble tatt i bruk januar 2011. Formålet med prosjektet var å samle UiOs informatikkmiljøer, sikre UiOs IT-infrastruktur samt opparbeide en unik og attraktiv campus i Gaustadbekkdalen bestående av UiO og øvrige samarbeidspartnere i området.