Nordlandssykehuset Vesterålen

Foto: Svein Erik Tøien/www.setoien.com

Nordlandssykehuset Vesterålen

  • Oppdrags­giver Nordlandssykehuset HF, Senter for utbygging

Et av Norges nyeste lokalsykehus, ferdigstilt våren 2014.

Nosyko AS har deltatt i utstyrsanskaffelsen som ble samkjørt med Byggetrinn 2, fase 1 for Nordlandssykehuset Bodø.