Folkehelse­instituttet i Oslo

Arkitektur: Ratio Cowi 4B / Illustrasjon: Mir

Folkehelse­instituttet i Oslo

  • Oppdrags­giver Statsbygg
  • Arkitekter Ratio Arkitekter
  • Rådgiver for programmering og utstyr Nosyko AS
  • Brutto­areal 42 000 m2 nybygg og 7 000 m2 rehabilitering
  • Forprosjekt Levert 2012

Folkehelseinstituttet (FHI) skal samlokalisere aktivitetene sine på Lindern i Oslo. Det skal i all hovedsak bygges nytt noe som forutsetter riving av deler av eksisterende bygningsmasse. Driften på Lindern skal i så stor grad som mulig, opprettholdes under byggeperioden.

I forprosjekt for nybygg og ombygging ved Folkehelseinstituttet har Nosyko AS hatt ansvar for romfunksjons- og utstyrsplanlegging. Deler av prosjektet har vært svært krevende med bl.a. store laboratoriearealer og en ny forsøksdyravdeling med komplekse funksjonskrav og stor utstyrstetthet.

Videreføring av arbeidet ble ikke prioritert i Statsbudsjettet for 2016.