Akershus universitets­sykehus

Foto: Akershus universitetssykehus

Akershus universitets­sykehus

  • Oppdrags­giver Helse Sør-Øst RHF
  • Bygge­start 2004
  • Byggherre Helse Sør-Øst RHF
  • Prosjekt­periode 1998–2009
  • Ferdigstilt 2008
  • Brutto­areal 115 000 m nybygg og 25 000 m2 rehabilitering
  • Utbyggings­kostnad inkl. utstyr 7 mrd. kr.
  • Utstyrs­kostnad 700 mrd. kr. eks. mva.
  • Verdi av gjenbrukt brukerutstyr 145 millioner kr. eks. mva.

Nosyko AS har deltatt i arbeidet med Nye Ahus i hele prosjektperioden med utarbeiding av hovedprogram utstyr, avdelingsprogram/delfunksjonsprogram, utstyrsplanlegging anskaffelse og mottak.

Medarbeiderne har vært prosjektledere og rådgivere i arbeid med de fleste typer brukerutstyr som laboratorieutstyr, undersøkelse- og behandlingsutstyr, billeddannende utstyr, medisinsk grunnutrustning, medisinske møbler, vaske- og desinfeksjonsutstyr, møbler og inventar.