Nyheter

Svein A. Huseby ansatt i Nosyko AS

8.01.18

Svein A. Huseby begynte i Nosyko AS 1. januar 2018.

Han er utdannet intensivsykepleier, med tilleggsutdannelse i administrasjon/ledelse/prosjektledelse, og har flere års ledererfaring ved Rikshospitalet, Hammerfest sykehus og Sykehuset i Vestfold.

Svein har erfaring med prosjektering og MTU-anskaffelser fra 6.byggetrinn Sykehuset i Vestfold. Fra 2008 til 2012 var Svein ansatt i Nosyko som rådgiver MTU-anskaffelser.

Fra 2012 frem til 2018 jobbet som Svein som rådgiver/prosjektleder ved OUS MTV. Ansvarsområde var alle typer radiologi, stråleterapi og generell MTU.

Nosyko AS er tildelt kontrakt for utstyrsplanlegging i forprosjektet for nytt sykehus i Drammen.

6.12.17

Nosyko AS har – i samarbeid med OEC gruppen AS, Vali AS og Andreas Ystgaard – blitt tildelt kontakt for utstyrsplanlegging for det nye sykehuset i Drammen. Kontrakten omfatter i første omgang forprosjekt med opsjon for detaljprosjekt, anskaffelse og leveranse/mottak.

 

Forprosjektet skal gjennomføres i løpet av 2018, med planlagt oppstart detaljprosjekt i 2019. Etter planen skal bygging starte i 2019 med testing og suksessiv innflytting 2024/2025.

Utstyrsprogram for Martina Hansens Hospital

17.04.16

Martina Hansens Hospital (MHH) er et spesialsykehus for ortopedisk kirurgi, revmakirurgi og revmatologi. MHH skal utbygges og moderniseres. Det planlegges for ombygging av 1700 m2 og nybygg av 2500 m2. Nosyko har utarbeidet et utstyrsprogram for å møte økt aktivitet i poliklinikker, dagbehandling, revmatologi, døgn og dagkirurgi, senger, laboratorier, radiologi, kontorer mm. Herunder er det planlagt å etablere en funksjonell sterilsentral i underetasjen.