Nyheter

Nosyko søker nye medarbeidere med følgende bakgrunn og erfaringer

22.03.18

Utstyrsplanlegger for forsknings- og undervisningsfunksjoner: Det ønskes medarbeidere med gode kunnskaper om vitenskapelig utstyr/forskningsutstyr fra universitet, sykehus eller leverandørmarkedet. Erfaring med prosjektledelse eller kunnskap om offentlige anskaffelser er en fordel.

Byggeleder utstyr. I flere av våre prosjekter er det behov for funksjonen byggeleder utstyr. Søker bør ha erfaring fra bygg, VVS eller elektrofag. Medarbeider vil få ansvar for planlegging og koordinering av bygg- og teknikkgrensesnitt for utstyr.

Medisinsk-tekniske ingeniører. Vi ønsker medisinsk-tekniske ingeniører med allsidig erfaring med MTU. Medarbeider vil delta i planlegging, anskaffelse og mottak av MTU. Erfaring fra gjennomføring av bygge-/oppgraderingsprosjekter er en fordel.

Ingeniør audio/video og nettverk. Det ønskes en medarbeider med kompetanse til å prosjektere, kravspesifisere og gjennomføre prosjekter med lyd- og bildeoverføring i møterom, auditorier, undervisningsrom mm. Det er en fordel med kompetanse på nettverksbaserte løsninger, generell nettverkskompetanse og AV i medisinske områder.

BIM-rådgiver. Medarbeider vil få ansvar for å gi råd til våre oppdragsgivere om anbefalte arbeidsprosesser knyttet til implementering og bruk av sentrale verktøy som for eksempel dRofus, Revit, ArchiCAD, Solibri og andre. Medarbeideren må ha god kjennskap til en eller flere av de plan- og prosjekteringsverktøyene som benyttes i byggeprosjekter, og kunne gi råd om hvilke arbeidsprosesser som anbefales, samt delta i gjennomføring og ledelse av planleggingsoppgaver som Nosyko får ansvaret for.

For ytterligere informasjon kontakt Kjetil Haugen på e-post kjetil@nosyko.no eller telefon +47 90 83 93 95.

Erna Edvinsen er ansatt i Nosyko AS

9.03.18

Erna Edvinsen begynte i Nosyko 5.mars 2018. Hun er utdannet operasjonssykepleier og har tatt sterilforsyningslederutdanning. Har flere års erfaring fra Kristiansund Sykehus, Røde Kors klinikken Oslo og 27 år på Akershus Universitetssykehus, hvorav de siste 20 år på Sterilforsyningsavdelingen. Har vært med som bruker i planlegging av Sentraloperasjon, Dagkirurgisk senter og Sterilforsyningsavdelingen på Ahus  fra 1998-2008, samt   brukergrupper innen logistikk, kirurgiske instrumenter og containere.

Svein A. Huseby ansatt i Nosyko AS

8.01.18

Svein A. Huseby begynte i Nosyko AS 1. januar 2018.

Han er utdannet intensivsykepleier, med tilleggsutdannelse i administrasjon/ledelse/prosjektledelse, og har flere års ledererfaring ved Rikshospitalet, Hammerfest sykehus og Sykehuset i Vestfold.

Svein har erfaring med prosjektering og MTU-anskaffelser fra 6.byggetrinn Sykehuset i Vestfold. Fra 2008 til 2012 var Svein ansatt i Nosyko som rådgiver MTU-anskaffelser.

Fra 2012 frem til 2018 jobbet som Svein som rådgiver/prosjektleder ved OUS MTV. Ansvarsområde var alle typer radiologi, stråleterapi og generell MTU.

Nosyko AS er tildelt kontrakt for utstyrsplanlegging i forprosjektet for nytt sykehus i Drammen.

6.12.17

Nosyko AS har – i samarbeid med OEC gruppen AS, Vali AS og Andreas Ystgaard – blitt tildelt kontakt for utstyrsplanlegging for det nye sykehuset i Drammen. Kontrakten omfatter i første omgang forprosjekt med opsjon for detaljprosjekt, anskaffelse og leveranse/mottak.

Forprosjektet skal gjennomføres i løpet av 2018, med planlagt oppstart detaljprosjekt i 2019. Etter planen skal bygging starte i 2019 med testing og suksessiv innflytting 2024/2025.

Utstyrsprogram for Martina Hansens Hospital

17.04.16

Martina Hansens Hospital (MHH) er et spesialsykehus for ortopedisk kirurgi, revmakirurgi og revmatologi. MHH skal utbygges og moderniseres. Det planlegges for ombygging av 1700 m2 og nybygg av 2500 m2. Nosyko har utarbeidet et utstyrsprogram for å møte økt aktivitet i poliklinikker, dagbehandling, revmatologi, døgn og dagkirurgi, senger, laboratorier, radiologi, kontorer mm. Herunder er det planlagt å etablere en funksjonell sterilsentral i underetasjen.