Nyheter

Rolf Willy Figenschou ansatt i Nosyko

10.05.16

1. oktober 2015 begynte Rolf Willy Figenschou i Nosyko. Figenschou er utdannet elektronikkingeniør. Han har vært ansatt ved Universitetet i Tromsø samt Regionsykehuset i Tromsø (nå UNN) og Radiumhospitalet som serviceingeniør. I 1997 dannet han sitt eget selskap og blei engasjert i utstyrsplanlegging, i første del av perioden engasjert av RH i prosjekt Nytt Rikshospital. Fra 2000 til 2009 var han vært innleid av Nosyko som utstyrsrådgiver, og deltok i flere større byggeprosjekter innen helse og universitet. I perioden 2010-2015 har Figenschou vært servicesjef på Medisinsk teknisk avdeling ved Oslo universitetssykehus med ansvar for Rikshospitalet, Radiumhospitalet og Aker sykehus.

Utstyrsprogram for Martina Hansens Hospital

17.04.16

Martina Hansens Hospital (MHH) er et spesialsykehus for ortopedisk kirurgi, revmakirurgi og revmatologi. MHH skal utbygges og moderniseres. Det planlegges for ombygging av 1700 m2 og nybygg av 2500 m2. Nosyko har utarbeidet et utstyrsprogram for å møte økt aktivitet i poliklinikker, dagbehandling, revmatologi, døgn og dagkirurgi, senger, laboratorier, radiologi, kontorer mm. Herunder er det planlagt å etablere en funksjonell sterilsentral i underetasjen.

Utstyrsplanlegging for Universitetssykehuset i Nord-Norge

5.04.16

UNN skal bygge ny A-fløy på 22 000m2. Tilbygget skal inneholde 8 operasjonsstuer, intensiv, rehabilitering, poliklinikk, laboratorier og støttefunksjoner. I tillegg kommer det et Syklotronsenter med PET/CT og det planlegges også for PET/MR. A-fløya planlegges ferdig tidlig i 2018. Nosyko AS bistår UNN i arbeidet med å planlegge brukerutstyr for A-fløya.