Nyheter

Nosyko AS er tildelt kontrakt for utstyrsplanlegging i forprosjektet for nytt sykehus i Drammen.

6.12.17

Nosyko AS har – i samarbeid med OEC gruppen AS, Vali AS og Andreas Ystgaard – blitt tildelt kontakt for utstyrsplanlegging for det nye sykehuset i Drammen. Kontrakten omfatter i første omgang forprosjekt med opsjon for detaljprosjekt, anskaffelse og leveranse/mottak.

Forprosjektet skal gjennomføres i løpet av 2018, med planlagt oppstart detaljprosjekt i 2019. Etter planen skal bygging starte i 2019 med testing og suksessiv innflytting 2024/2025.