Nyheter

Thomas Olavesen ansatt i Nosyko

24.05.16

Første februar begynte Thomas Jensen Olavesen i Nosyko. Olavesen har utdanning innen elektronikk og datateknikk. Han har vært ansatt ved flere ledende norske og internasjonale leverandører av laboratorieutstyr. Han har arbeidet i flere år som fagansvarlig avdelingsingeniør ved Sykehuset Østfold, med hovedansvar for medisinsk teknisk utstyr til laboratoriene. De siste årene har Olavesen arbeidet som prosjektleder/utstyrsrådgiver ved organisasjonsutviklingsprosjektet i Sykehuset Østfold HF (SØ). Han har vært ansvarlig for deler av SØs egne anskaffelser med økonomi og budsjett ansvar, og har i tillegg vært et bindeledd mellom Prosjekt Nytt Østfoldsykehus og sykehuset.

Rolf Willy Figenschou ansatt i Nosyko

10.05.16

1. oktober 2015 begynte Rolf Willy Figenschou i Nosyko. Figenschou er utdannet elektronikkingeniør. Han har vært ansatt ved Universitetet i Tromsø samt Regionsykehuset i Tromsø (nå UNN) og Radiumhospitalet som serviceingeniør. I 1997 dannet han sitt eget selskap og blei engasjert i utstyrsplanlegging, i første del av perioden engasjert av RH i prosjekt Nytt Rikshospital. Fra 2000 til 2009 var han vært innleid av Nosyko som utstyrsrådgiver, og deltok i flere større byggeprosjekter innen helse og universitet. I perioden 2010-2015 har Figenschou vært servicesjef på Medisinsk teknisk avdeling ved Oslo universitetssykehus med ansvar for Rikshospitalet, Radiumhospitalet og Aker sykehus.

Utstyrsprogram for Martina Hansens Hospital

17.04.16

Martina Hansens Hospital (MHH) er et spesialsykehus for ortopedisk kirurgi, revmakirurgi og revmatologi. MHH skal utbygges og moderniseres. Det planlegges for ombygging av 1700 m2 og nybygg av 2500 m2. Nosyko har utarbeidet et utstyrsprogram for å møte økt aktivitet i poliklinikker, dagbehandling, revmatologi, døgn og dagkirurgi, senger, laboratorier, radiologi, kontorer mm. Herunder er det planlagt å etablere en funksjonell sterilsentral i underetasjen.

Utstyrsplanlegging for Universitetssykehuset i Nord-Norge

5.04.16

UNN skal bygge ny A-fløy på 22 000m2. Tilbygget skal inneholde 8 operasjonsstuer, intensiv, rehabilitering, poliklinikk, laboratorier og støttefunksjoner. I tillegg kommer det et Syklotronsenter med PET/CT og det planlegges også for PET/MR. A-fløya planlegges ferdig tidlig i 2018. Nosyko AS bistår UNN i arbeidet med å planlegge brukerutstyr for A-fløya.